RNDr. Viktor Gajdoš, PhD.

- osobná stránka a profil -
 
CV-general    CV-science


Profil

Veda:

Vedecký pracovník na Ústave Analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave.
Zameranie: piezoelektrické a elektrochemické biosenzory na báze DNA, testovanie antioxidačného potenciálu výživových doplnkov.

Absolvent magisterského a postgraduálneho štúdia fyziky na Katedre Jadrovej Fyziky a Biofyziky, Fakulta Matematiky Fyziky a Informatiky UK v Bratislave.
Laboratórium Prof.  Tibora Hianika.


Diplomová práca - hybridizácia DNA na pevnom povrchu, elektrochemické metódy, 2000
Rigorózna práca - prehľad piezoelektrických senzorov, QCM - TSM, 2001
Dizertačná práca - hybridizácia DNA na pevnom povrchu, vplyv poškodenia báz na hybridizáciu DNA, 2010

Podnikateľské projekty:

 • Tím ARISTO - tím odborníkov z FMFI UK, doučovanie, kurzy a riešenie úloh z oblasti matematiky, fyziky a spracovania dát
 • ARTspace - združenie umeleckých služieb - umelecká a produkčná agentúra pre umelecké služby - hudba, tanec, žongléri, fire a uv show, historický šerm - manažovanie umelcov, produkčné služby, organizovanie vystúpení a spoločenských podujatí
 • reklama, podprahová komunikácia a marketingové kampane
 • sprievodca CR a sprievodca BIS - odborné sprevádzanie skupín a jednotlivcov po Bratislave a Slovensku, programy pre kongresovú turistiku

Ďalšie pracovné skúsenosti:

 • akvizitér pre medicínsku techniku /Siemens/
 • medicínsky reprezentant /Slovakofarma/
 • odborný pracovník pre technologický transfer /STU v BA/

Záľuby:

 • historický šerm - člen Skupiny historického šermu SIC
 • divadlo - člen stáleho komparzu Opery a Baletu SND
 • šport - squash, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, windsurfing

Osobné údaje:

 • narodený v roku 1976
 • trvalé bydlisko v Bratislave

Kontakt:

 • tel: 0902 407857
 • email: viktor.gajdos@gmail.com